ux-design.png

Om oss

Säljpitch startades för att hjälpa företag digitalisera sin säljprocess med hjälp av modern teknologi. Efter många års erfarenhet av försäljning så är vår ambition att förenkla och tydliggöra våra kunders säljprocess. Vi vet av erfarenhet att företag ofta behöver förnya sitt sätt att tänka och anpassa sitt budskap utifrån sin målgrupps behov. Vi lever idag i en värld där digitalisering är ett faktum och vi behöver hela tiden förnya vårt arbetssätt för att vinna konkurrensfördelar på marknaden.

Våra värderingar

Värna om miljön

Vi bryr oss om både människor och miljön. Vi arbetar dagligen med hållbara lösningar. Vi främjar hälsa och välbefinnande. Vi tar initiativ till gröna lösningar och strävar efter minimal miljöpåverkan. Vi tar ansvar för kommande generationer.

Agera etiskt och öppet

Vi gör våra affärer med integritet och transparens. Vi lever i enlighet med vår uppförandekod och accepterar inga halvdana leveranser. Vi är måna om en arbetsmiljö där alla får komma till tals, både externt och internt. Vi är ärliga!

Bli bättre tillsammans

Vi strävar kontinuerligt efter att bli bättre på det vi gör. Vi är en lärande organisation och delar gärna med oss av vår kompetens. Vi sätter en ära i att arbeta för hög kvalitet och innovation. Vi bygger ett Säljpitch-team tillsammans med våra kunder, samarbetspartner och de samhällen där vi verkar. Vi drar nytta av mångfald för att leverera de bästa lösningarna. Vi är community!

Vid kundens sida

Vi hjälper våra kunder att nå framgång. Vi strävar alltid efter att förstå behoven hos våra kunder och i sin tur deras kunder. Vi finns för att hjälpa företag förverkliga sina visioner.

Säljpitch AB

-Kort,tydligt & träffsäkert

Vår styrka ligger i teamwork

För att möta våra kunders behov så effektivt som möjligt, så gäller det att vara lyhörd. Vi brinner för vår kund och lyssnar på deras vision.